Kullanıcı Adı Şifre Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
     
     
 
 
 
     
 

 
Mail Havuzuna Kayıt Olun Kampanyalardan Haberdar Olun.
 Adınız Soyadınız
 
 E-Mail Adresiniz
 
 » Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

Bir yanda ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) ile diğer yanda

ECRİN ORGANİZASYON TANITIM ve GIDA BAHADIR ASLAN (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.

1.            KONU

İşbu sözleşme Madde 4.2.de belirtilen mal veya hizmetlerin SATICI tarafından ALICIYA satılması, kiralanması,  ve SATICININ malı teslim tarihine kadar kendi deposunda saklamasını Alıcıya malı sözleşmeden sonra teslim etmesini ve teslim sonunda alıcının malı kiralama başlangıcını, kiralama şartları ve kiralama sonunda teslim edilmesi şartlarını düzenlemektedir.

2.            SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.  Sözleşme Tarihi : …………./……………./…………………….

3.            TARAFLARIN İRTİBATLARI - FATURA BİLGİLERİ

3.1.         ALICI                                                                   

Adres

:

 

Tel. No

:

 

Faks No

:

 

E-Posta

:

 

Vergi Dairesi

:

 

TC No./V.No

:

 

3.2.         SATICI                          ECRİN ORGANİZASYON TANITIM ve GIDA BAHADIR ASLAN

Adres

:

KÖRFEZ MAH. BERK SOK. BARIŞ İŞ MERKEZİ K:6 NO:65 İZMİT / KOCAELİ

Tel. No

:

262 323 80 83

Faks No

:

262 323 80 82

E-Posta

:

info@ecrinkiralikekipman.com

Vergi Dairesi

:

ALEMDAR

V.D. Sicil No

:

52843413820

4.            MALIN TESLİMİ ve TARİHİ

4.1.         İşbu sözleşme konusu mal ya da mallar aşağıda belirtilen miktarlarda SATICI tarafından ALICIYA ………/………../…………………. Tarihinde teslim edilecek ve ALICI tarafından SATIŞ TUTARI Genel Toplam‘ında belirtilen bedel kadar senet düzenlenerek SATICIYA sözleşme sırasında verilecektir.

4.2.          ALIŞVERİŞ SEPETİNİZ

5.            BEDEL

İş Bu sözleşmede sözü geçen mal/mallar ya da hizmetlerin toplam fiyatı KDV dahil ………..………………………..TL. dir.(Yazi ile ; ……………………………………………..……………………………………………………….)

5.1.        ALICI Ürünü satın alıyor ise belirtilen mal veya hizmet bedeli dışında (Madde 4.2 Satış Tutarı Genel Toplam Sütunu) başka bir bedel ödemez. SATICI satılan ürün veya ürünlere istinaden her hangi bir isim altında ALICI’dan ek ücret isteyemez.

5.2.        Ürün kiralanan bir ürün ise Kiralama başlangıç tarihi Madde4.1. de belirtildiği gibidir ve kiralama süresi Madda 4.2. de bulunan GÜN Sütunu’nda belirtilmiştir. SATICI ürün ya da ürünlerin kiralama tarihleri dışına çıkıldığı durumlarda ALICI’dan kiralamaya konu olan ürüne/ürünlere mahsus her bir gün için ürünün kiralama bedeli üzerinden fiyat isteyebilir (Madde 4.2. Kiralama Birim Fiyatı Sütunu) ve ALICI da bu fiyatı ödemek ile yükümlüdür. Ürünlerin iadesi tarihi : ………/.……/………

 

6.            ÖDEME

ALICI Kiralama sözleşmesinin imza tarihinde sözleşme tutarının %50 sini nakit ya da banka havalesi yolu ile ödemek ile yükümlüdür. Bakiye ürün/ürünlerin ALICI ya tesliminde yine nakit ya da banka havalesi yolu ile tamamlanır. Ödemesi tamamlanmayan sözleşmelerde ürün teslimi yapılmaz.

7.            CEZAİ ŞART

7.1.         ALICI bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde SATICININ zarar ve ziyanını karşılamanın yanı sıra ve 1.500,00 TL ( Bin Beş Yüz Türk Lirası) cezai şartı ayrıca SATICIYA ödeyecektir.

7.2.         ALICI’nın iş bu sözleşmeden cayması durumunda, kiralama gününden

90 gün öncesine kadar %50’si

30 Gün öncesine kadar %80’i

15 Gün öncesine kadar %100’ü oranlarında cayma bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.3.         SATICI her halde sattığı ya da kiraladığı malı ALICIYA bu sözleşmede belirtilen tarihlerde sağlam ve çalışır bir şekilde teslim etmeyi taahhüt eder, ALICI malı aldığı andan itibaren ürünler üzerindeki kullanımı ALICIYA geçer. ALICI ürünleri aldığı şekilde geri iade etmek ile yükümlüdür. Kiralanan ürünlerde oluşabilecek kırılma, bozulma, kaybolma, çalınma, parçalanma, çatlaklık oluşması, ürünün şekil ve görüntüsünün değişmesi gibi durumlarda her bir ürün için belirlenmiş ödemeyi yapmak ya da ürünün birebir aynısını SATICIYA teslim etmek zorundadır. Kiralanan ürünlerin teslim edilmemesi durumunda ALICIDAN alınan senetler üzerinden hukuki işlem başlatılır.

                Kiralanan ürünlerin zarar görmesi halinde her bir adedi için ödenmesi gereken bedel Madde 4.2. de (Satış B.Fiyat) Sütununda belirtilmiştir.

8.            SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI

8.1.         SATICI Kiralama hizmeti için mal ve ürünü ALICIDAN eksiksiz alması ve ödemede sorun olmaması durumunda Bu sözleşme kendiliğinden fesih olur.

8.2.         ALICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde SATICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir ve elindeki senetlerin tamamının bedelinin ve cezai şartın ödenmesini ALICIDAN talep edebilir. Bu halde SATICI her türlü kaybının tazminini de ayrıca talep edebilir.

8.3.         Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmiş olması ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9.            UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10.          SÖZLEŞMENİN EKLERİ

10.1.      Kimlik Fotokopisi

10.2.      Teslim tutanakları (Ürün tesliminde ve iadesinde düzenlenerek imza edilir.)

İşbu 2 sayfa ve 10 maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık.

ALICI                                                                                                                                        SATICI

Ad /Soy Ad                                                                                                                                         Kaşe ve İmza

TC Kimlik No

İmza

 

Sepete Ürün Eklemek İçin
Üye Olunuz

 

Mesafeli Kiralama Sözleşmesi |  Ödeme ve Teslimat |  İade Şartları |  Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmet Şartları |  TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI |  İletişim
Copyright 2015 Tüm Hakları Ecrin Organizasyon aittir.

Bu site, EraSoft E-Ticaret  Sistemi ile hazırlanmıştır.